Polityka prywatności

Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Wyznaczenie podmiotu odpowiedzialnego

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

substanz sp. z o.o.
Mateusz Schreiber
ul. Sikorskiego 64a/6
44-120 Pyskowice, Poland

 

Administrator samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, danych kontaktowych itp.).

 

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Niektóre operacje przetwarzania danych są możliwe tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Do wycofania zgody wystarczy nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu wycofania zgody.

 

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych. Właściwym organem nadzorczym w kwestiach ochrony danych jest krajowy inspektor ochrony danych kraju związkowego, w którym nasza firma ma siedzibę. 

 

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie jego zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane użytkownikowi lub stronom trzecim. Dane zostaną przekazane w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

 

Prawo do informacji, poprawiania, blokowania, usuwania danych

Użytkownik ma prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, pochodzeniu danych, ich odbiorcach i celu przetwarzania danych oraz, w razie potrzeby, prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych w dowolnym momencie w ramach obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z nami, korzystając z opcji kontaktowych wymienionych w nocie prawnej, jeśli ma dodatkowe pytania dotyczące danych osobowych.

 

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści przesyłanych do nas jako operatora witryny, nasza witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Oznacza to, że dane przesyłane za pośrednictwem tej witryny nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po wierszu adresu przeglądarki "https://" i symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

 

Pliki dziennika serwera

Dostawca witryny automatycznie gromadzi i przechowuje informacje, które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła do nas w plikach dziennika serwera. Są to

  • Odwiedzona strona w naszej domenie
  • Data i godzina żądania serwera
  • Typ i wersja przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • Adres URL strony odsyłającej
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy.

 

Formularz kontaktowy

Dane przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego, w tym dane kontaktowe użytkownika, będą przechowywane w celu przetworzenia jego zapytania lub udzielenia odpowiedzi na dalsze pytania. Dane te nie będą przekazywane dalej bez zgody użytkownika.

Dane wprowadzone w formularzu kontaktowym będą przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Do wycofania zgody wystarczy nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych przeprowadzonych do momentu wycofania zgody.

Dane przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego pozostaną u nas do momentu, gdy użytkownik poprosi nas o ich usunięcie, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub nie będzie już potrzeby ich przechowywania. Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

 

YouTube

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki YouTube do integracji i wyświetlania treści wideo. Dostawcą portalu wideo jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Po wejściu na stronę ze zintegrowaną wtyczką YouTube nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu YouTube wie, które z naszych stron odwiedził użytkownik.

YouTube może przypisać Twoje zachowanie podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu, jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube. Można temu zapobiec, wylogowując się wcześniej.

Korzystanie z YouTube ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 par. 1 lit. f RODO.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/pl/policies/privacy.

 

Pliki cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie pomagają nam uczynić naszą witrynę bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczną i bezpieczną.

Niektóre pliki cookie to "sesyjne pliki cookie". Takie pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki. Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu ich usunięcia. Takie pliki cookie pomagają nam rozpoznać użytkownika po powrocie na naszą stronę internetową.

Za pomocą nowoczesnej przeglądarki internetowej można monitorować, ograniczać lub zapobiegać ustawianiu plików cookie. Wiele przeglądarek internetowych można skonfigurować tak, aby pliki cookie były usuwane automatycznie po zamknięciu programu. Dezaktywacja plików cookie może skutkować ograniczoną funkcjonalnością naszej strony internetowej.

Ustawianie plików cookie, które są niezbędne do realizacji procesów komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych funkcji pożądanych przez użytkownika (np. koszyka zakupów), odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jako operator tej strony internetowej mamy uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i płynnego świadczenia naszych usług. Jeśli ustawione są inne pliki cookie (np. dla funkcji analizy), są one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

 

Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą usługi analizy internetowej jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa plików cookie. Są to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na urządzeniu końcowym użytkownika i które umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z naszej witryny internetowej są przesyłane na serwer Google i tam przechowywane. Lokalizacja serwera to zazwyczaj USA.

Pliki cookie Google Analytics są ustawiane na podstawie Art. 6 par. 1 lit. f RODO. Jako operator tej strony internetowej mamy uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji naszej strony internetowej i ewentualnie reklamy.

 

Anonimizacja IP

Korzystamy z Google Analytics w połączeniu z funkcją anonimizacji IP.

Zapewnia to, że Google skraca adres IP użytkownika w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach-sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przesłaniem go do USA. W wyjątkowych przypadkach Google może przesłać pełny adres IP na serwer w USA i tam go skrócić. Google będzie wykorzystywać te informacje w naszym imieniu w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie i świadczenia nam innych usług związanych z aktywnością w witrynie i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany przez Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

 

Wtyczka przeglądarki

Można zapobiec ustawianiu plików cookie przez przeglądarkę internetową. Jednak w rezultacie niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą być ograniczone. Można również zapobiec gromadzeniu danych związanych z korzystaniem z witryny, w tym adresu IP, a następnie przetwarzaniu ich przez Google. W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Użytkownik może zapobiec gromadzeniu jego danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, aby zapobiec gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na naszej stronie internetowej: Dezaktywuj Google Analytics.

Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

 

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy z Google umowę dotyczącą przetwarzania zamówień, aby w pełni przestrzegać ustawowych wymogów ochrony danych.

 

Cechy demograficzne w Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji "cechy demograficzne" Google Analytics. Za jej pomocą można tworzyć raporty zawierające informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających witrynę. Dane te pochodzą z reklam Google opartych na zainteresowaniach i danych odwiedzających od dostawców zewnętrznych. Nie jest możliwe przypisanie tych danych do konkretnej osoby. Funkcję tę można wyłączyć w dowolnym momencie. Jest to możliwe za pośrednictwem ustawień reklam na koncie Google lub poprzez ogólny zakaz gromadzenia danych przez Google Analytics, jak wyjaśniono w sekcji "Sprzeciw wobec gromadzenia danych".

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej Google Inc ("Google"). Google Analytics wykorzystuje "pliki cookie", które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze użytkownika, aby pomóc witrynie analizować sposób korzystania z niej przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli jednak na tej stronie aktywowana jest anonimizacja IP, adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Google wykorzysta te informacje w imieniu operatora tej witryny w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google. Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej witryny może nie być możliwe.

Użytkownik może również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: Dodatek do przeglądarki dezaktywujący Google Analytics.

Źródło: Konfigurator ochrony danych z mein-datenschutzbeauftragter.de

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc ("Google"). Google Analytics wykorzystuje "pliki cookie", które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze użytkownika, aby pomóc witrynie analizować sposób korzystania z niej przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika będą przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie, adres IP użytkownika zostanie skrócony na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP zostanie najpierw przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Anonimizacja IP jest aktywna na tej stronie. Google będzie wykorzystywać te informacje w imieniu operatora tej witryny w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, kompilacji.

 

PlugIn Twittera

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji serwisu Twitter. Dostawcą jest Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Gdy korzystasz z Twittera i funkcji "Re-Tweet", odwiedzane przez Ciebie strony internetowe są powiązane z Twoim kontem na Twitterze i publikowane w Twoim kanale na Twitterze. Wiąże się to z przesyłaniem danych do Twittera. Nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Twittera. Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności Twittera: https://twitter.com/privacy.

Możesz zmienić ustawienia ochrony danych na Twitterze: https://twitter.com/account/settings.

 

PlugIn Pinterest

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji sieci społecznościowej Pinterest. Dostawcą jest Pinterest Inc, 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA.

Po wejściu na stronę z funkcjami Pinterest przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Pinterest. Dane dziennika są przesyłane na serwery Pinterest. Serwery te znajdują się w USA. Dane dziennika mogą umożliwić wyciągnięcie wniosków na temat adresu IP użytkownika, odwiedzanych stron internetowych, typu i ustawień przeglądarki, daty i godziny żądania, korzystania z Pinterest i plików cookie.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Pinterest: https://about.pinterest.com/pl/privacy-policy.

 

Czcionki internetowe Google

Nasza witryna korzysta z czcionek internetowych Google. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Korzystając z tych czcionek internetowych, możliwe jest przedstawienie użytkownikowi pożądanej przez nas prezentacji naszej strony internetowej, niezależnie od tego, które czcionki są dostępne lokalnie. Odbywa się to poprzez pobieranie czcionek internetowych Google z serwera Google w USA i związane z tym przesyłanie danych użytkownika do Google. Obejmuje to adres IP użytkownika i odwiedzane przez niego strony. Korzystanie z Google Web Fonts opiera się na Art. 6 par. 1 lit. f RODO. Jako operator tej strony internetowej mamy uzasadniony interes w optymalnej prezentacji i transmisji naszej strony internetowej.

Google posiada certyfikat amerykańsko-europejskiej umowy o ochronie danych "Privacy Shield". Ta umowa o ochronie danych ma na celu zapewnienie zgodności z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE.

Szczegółowe informacje na temat Google Web Fonts można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about, a dalsze informacje w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=pl.

Źródło: Konfigurator ochrony danych z mein-datenschutzbeauftragter.de