Imprint

Zgodnie z § 5 TMG

 
substanz sp. z o.o.
Mateusz Schreiber

Dyrektor Zarządzający


hello@substanz.berlin

Headquarter:
ul. Sikorskiego 64a/6
44-120 Pyskowice, Poland

Office:
Sanderstr. 20
12047 Berlin, Germany

Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS
Numer wpisu do KRS: 0000784158
VAT: PL 9691637117
Kapitał zakładowy: 10.000 zł